LISTA STUDII SI ANALIZE TEHNICE

  1. Impactul COVID-19 asupra industriei siderurgice europene
  2. 30 de experti - 30 de previziuni despre cum COVID19 va schimba lumea
  3. Cum se realizează eficient evaluarea angajaților
  4. ESTEP-Platforma Tehnologică Europeană Pentru Oţel
  5. Domestic material consumption
  6. Emisia de Gaze cu Efect de Seră (GES) - Consumul final de combustibil si industria sierurgica
  7. Elemente din siderurgia Chinei
Flag Counter