LISTA INFORMATIVA PENTRU SIDERURGIE CU PRODUSE DE INTERES REACH

  1. Nivelul valorilor de benchmark în dezbaterea finală - Nr.035 din 04.02.2011
  2. Determinarea numărului certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (GES) în unităţi de relaminare, integrate sau nu cu oţelărie proprie - Nr.081 din 17.03.2011
  3. Benchmarking în politica de costuri a siderurgiei în anul 2011 - Nr. 0110 din 01.04.2011
  4. Stadiul cunoaşterii aspectelor legate de implementarea din 2013 a noii scheme de comercializare a gazelor cu efect de seră (G.E.S.) - Nr. 0188 din 14.06.2011
  5. Elemente privind evaluarea evoluţiei preţului energiei electrice în perioada următoare - Nr. 0240 din 19.07.2011
  6. Evaluarea plafonului naţional de emisii G.E.S. pentru perioada 2013-2020 - Nr. 0307 din 19.09.2011
Flag Counter