Comitetul Sectorial

din Metalurgia feroasa, neferoasa si produse refractare
CS METALURGIA


Adresa Sediu Social:

Bulevardul Unirii, Nr. 31, Bl. A1, Sector 3, Bucuresti, (Intrarea Conpirom) Cod: 030124
Tel/Fax: 0212527700
e-mail:csmetalurgia@gmail.com

Comitetul Sectorial din metalurgia feroasă, metalurgia neferoasă şi produse refractare, este o instituţie de dialog social de utilitate publică, ce reprezintă asociaţiile patronale şi sindicale reprezentative din ramura metalurgie feroasă, metalurgia neferoasă şi produse refractare şi care se va numi în continuare Comitetul Sectorial Metalurgia (CS Metalurgia).

CS Metalurgia este constituit cu scopul:
- de promovare a dialogului social la nivelul ramurii metalurgie feroasă, metalurgie neferoasă şi produse refractare;
- identificarea unor soluţii amiabile de rezolvare a conflictelor patronat – sindicate prin proceduri necontencioase;
- accesarea fondurilor structurale europene pentru realizarea formării profesionale continue la nivelul intreprinderilor;
- elaborarea standardelor profesionale în ramura;

Obiectivele CS Metalurgia sunt următoarele:
a. participă la elaborarea strategiilor naţionale şi sectoriale în domeniul formării profesionale;
b. participă la dezvoltarea cadrului normativ privind formarea, evaluarea şi certificarea competenţelor;
c. validează calificările şi standardele asociate calificărilor, cu excepţia celor dobândite prin învăţământ superior;
d. încurajează şi stimuleză participarea organizaţiilor şi persoanelor la formarea profesională continuă şi la învăţământul profesional şi tehnic;
e. realizează analize ocupaţionale şi studii cu privire la cererea de forţă de muncă pentru ramura metalurgie feroasă, metalurgie neferoasă şi produse refractare;
f. acordă aviz consultativ solicitanţilor în vederea actualizării Clasificării ocupaţiilor din România.

Organele de conducere sunt:
a. Consiliul de Coordonare care este organul suprem de conducere a CS Metalurgia şi este format din membrii Consiliului Director, precum şi din reprezentanţi ai patronatelor şi sindicatelor, în număr egal, pe principiul un membru, un vot.
Consiliul de Coordonare este ales pentru o perioadă de 4 (patru) ani
b. Consiliul Director.
Consiliul Director este format din 8 (opt) membri.
- 2 copreşedinţi ai Consiliului Director (unul din partea patronatului si unul din partea sindicatului) care vor conduce Consiliul Director prin rotaţie
- 3 reprezentanti din partea patronatului
- 3 reprezentanti din partea sindicatului
Consiliul Director este ales o dată la 2 (doi) ani.
Pentru funcţionarea CS Metalurgia se constituie un secretariat tehnic format din 2 (două) persoane.
- Componenţa Secretariatului Tehnic se confirmă anual de către Consiliul de Coordonare, la propunerea Consiliului Director.

Flag Counter