Lista ocupatiilor cu profil metalurgic

COR - Grupa de baza 8121 - Operatori la instalatiile de prelucrare a metalelor

Operatorii la instalatiile de prelucrare a metalelor actioneaza, monitorizeaza, regleaza si intretin masinile (instalatiile) si echipamentele cu functia unica de prelucrare si transformare a minereurilor, precum si pentru a imbunatati, cali, lamina si extruda metalele.


Grupa de baza 8121 face parte din:


Grupa majora 8 - Operatori la instalatii si masini, asamblori de masini si echipamente
Operatorii la instalatii si masini, asamblorii de masini si echipamente actioneaza si supravegheaza masini si echipamente industriale si agricole la fata locului sau dirijeaza de la distanta prin telecomanda, conduc trenuri, autovehicule, utilaje si echipamente mobile sau asambleaza produse din parti componente conform specificatiilor si procedurilor precizate. Activitatea desfasurata, in principal, necesita experienta si cunoasterea masinilor si echipamentelor industriale si agricole, precum si abilitatea de a face fata vitezei de functionare a masinilor si de a se adapta la inovatiile tehnologice.

Subgrupa majora 81 - Operatori la masini si instalatii
Operatorii la masini si instalatii actioneaza si supravegheaza, la fata locului sau prin ghidare de la distanta prin telecomanda, instalatii industriale, masini si echipamente fixe, sau pentru care mobilitatea nu este parte integranta a functionarii. Activitatea desfasurata, in principal, necesita experienta si intelegere a masinilor si echipamentelor industriale ce sunt actionate si supravegheate. Abilitatea de a face fata vitezei de functionare a masinilor si de a se adapta inovatiilor tehnologice este adesea necesara.

Grupa minora 812 - Operatori la instalatiile de prelucrare si finisare a metalelor
Operatorii la instalatiile de prelucrare si finisare a metalelor opereaza actioneaza si supravegheaza masinile (instalatiile) si echipamentele de comanda cu o unica functie, utilizate pentru a controla transformarea, prelucrarea si finisarea minereurilor si metalelor.

Corespondenta ISCO 08 : 8121 - Metal processing plant operators

Clasificarea Internationala Standard a Ocupatiilor - ISCO 08 sta la baza structurii COR (Clasificarea Ocupatiilor din Romania), in conformitate cu HG 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor - ISCO 08. HG 1352/2010 a fost modificata prin HG 1161/2013.
Nivelul de instruire pentru toate ocupatiile cu profil metalurgic este 2 (studii medii) si este stabilit de metodologia Clasificarii Ocupatiilor din Romania.


Ocupatii

812101-Cocsar


812102-Furnalist

812103-Otelar


812104-Pregatitor materiale de sarje

812105-Melanjorist


812106-Operator oxizi de plumb

812107-Dezbatator lingouri


812108-Metalurgist pulberi din oxid de fier

812109-Curatitor lingouri


812110-Preparator la concentratele miniere

812111-Topitor la concentrate miniere


812112-Rafinator metale neferoase

812113-Electrometalurgist


812114-Conditioner-finisor

812115-Turnator fonta


812116-Granulator zgura

812117-Epurator gaze


812118-Masinist suflante

812119-Pregatitor de sarje


812120-Dozator la producerea aglomeratului

812121-Aglomeratorist


812122-Masinist exhaustor

812123-Operator separare magnetica


812124-Laminator semifabricate, profiluri tabla si platbanda

812125-Laminator, presator tevi plumb


812126-Topitor, turnator metale pretioase

812127-Laminator sarma


812128-Laminator tabla subtire

812129-Laminator de bandaje si discuri


812130-Laminator de tevi

812131-Laminator pe laminoare continue


812132-Laminator de benzi la rece

812133-Presator de tevi la cald si profiluri prin extruziune


812134-Alimentator-incalzitor de materiale

812135-Operator la cuptoare si instalatii pentru turnarea si laminarea metalelor


812136-Laminator

812137-Termist-tratamentist de produse brute, forjate, turnate sau laminate


812138-Termist tratamentist de piese semifabricate, finite

812139-Calitor prin inductie sau cu flacara


812140-Calitor scule

812141-Termist-tratamentist


812142-Operator la instalatii de tratament termic cu procesare

812143-Operator la pregatirea sarjelor pentru tratament termic


812144-Finisor laminate si trefilate

812145-Decapator


812146-Regulator tevi

812147-Trefilator, tragator

Sursa: http://coduri-cor.com/Grupa-Majora-8.html; http://www.rubinian.com/cor_5_ocupatia.php?id=8121
LEGISLATIE

Ordinul nr. 270/273/2002 al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică pentru aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupaţiilor din România (COR) – MO nr.531/2002;

ORDIN Nr. 747/188 din 25 martie 2015 pentru modificarea anexei la Ordinul nr.123/123/2015 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în MO nr.200/25.03.2015;

ORDIN Nr. 123/123 din 29 ianuarie 2015 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011;

Ordinul Nr. 1419/328/2014 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1832/856/2011, publicat în M.O. nr. 631 din 28.08.2014;

Ordinul nr. 433/138 din 20 martie 2014 pentru completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011;

Ordinul nr.190/76/2014 privind modificarea și completarea COR;

ORDIN Nr. 2176/931 din 14 octombrie 2013 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.692 din data de 13.11.2013;

Ordin Nr. 150/132 din 25 ianuarie 2013 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011;

Ordin nr. 177/81/07.02.2012 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 (M.O.nr.128 /22.02.2012);

Ordin nr. 1832/856/06.07.2011 privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere) (M.O. nr. 561/08.08.2011);

Hotărârea Guvernului nr. 1352/2010, republicată, privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08;

Ordin nr. 1759/1 / 29.12. 2010 privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România (M.O. nr. 27/12.01.2011);

Ordin nr. 453/11.06.2010 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi nr. 1365/11.06.2010 al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România (M.O. nr. 447/1.07.2010);

Ordin nr. 1364/11.06.2009 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi nr. 4201/16.06.2009 al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România (M.O. nr. 434/25.06.2009);

Ordinul nr. 397/451/2008 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) – MO nr.521 10.07./2008;

Ordinul nr. 238/282/2008 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) – MO nr.314/22.04.2008;

Ordinul nr.170/179/2008 al ministrului muncii,familiei şi Egalităţii de şanse şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică şi Studii Economice, privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) – MO nr.219/2008;

Ordinul nr.149/308/2006 al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică şi Studii Economice,privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) – MO nr.234/2006;

Ordinul nr.902/1211/2005 al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică şi Studii Economice,privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) – MO nr.46/2006;

Ordinul nr.9/14/2005 al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică şi Studii Economice,privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) – MO nr.83/2005;

Ordinul nr.338/334/2003 al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) – MO nr.543/2003;

Ordinul nr.2502/2243/2001 al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică şi Studii Economice, privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) – MO nr.339/2001;

Ordinul nr.86/1453/2001 al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistică privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) – MO nr.152/2001;

Ordinul nr.86/1055/2000 al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistică, privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) – MO nr.29/2000;

Ordinul nr.634/2689/1998 al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistică privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) – MO nr.12/1999;

Ordinul nr.893/2527/1997 al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistică privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) – MO nr.374/1997;

Ordinul nr.559/2112/1996 al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistică privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) – MO nr.322/1996;

Ordinul nr.138/1949/1995 al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistică privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) – MO nr.272/1995.


Sursa: http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/munca2/2012-10-30-legislatie-munca-cor


DOCUMENTE UTILE - COR

  1. Structura clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa de baza (conform clasificarii internationale standard a ocupatiilor - ISCO 08)
  2. Tabel comparativ COR ISCO 88 - ISCO 08
  3. Lista ocupațiilor din COR în ordinea crescătoare a codurilor (2015-03-26)
  4. Lista ocupațiilor din COR în ordine alfabetică (2015-03-26)
Flag Counter