LISTA STUDII SI ANALIZE ECONOMICE

 1. Evolutia Siderurgiei Europene in 2015 - Nr. 046 din 17.02.2015
 2. Elemente sezisabile ale managementului producției siderurgice din UE în perioada 2007-2014 - Nr. 076 din 20.03.2015
 3. BM in politica de costuri a siderurgiei - Nr. 091 din 15.04.2015
 4. Reindustrializarea - parte a procesului de restructurare a economiei Romaniei - Nr. 097 din 20.04.2015
 5. Evolutia siderurgiei Europene in anul 2015 - Nr. 014 din 08.05.2015
 6. Stadiul economiei Uniunii Europene și a unor state, după șapte ani de la declanșarea crizei financiar - economice - Nr. 0144 din 12.06.2015
 7. Evolutia siderurgiei europene in anul 2015(Prelucrare raport EUROFER - 16 Iulie 2015) Nr. 0192 din 2015
 8. Productia si consumul de produse lungi si tevi Nr. 0215 din 07.09.2015
 9. Unele reflecții asupra evoluției produsului intern brut, consumului aparent de laminate, consumului de energie primara, producției de oțel, dupa anul 2000 Nr. 0259 din 29.10.2015
 10. Evolutia Siderurgiei Europene in anul 2015 - Raport final(Prelucrare raport EUROFER - 29 Octombrie 2015) - Nr. 0275 din 18.11.2015
 11. Evoluția consumului de energie al României pe principalii consumatori din economie în perioada de după 2000 Nr. 0290 din 11.12.2015
Flag Counter