LISTA STUDII SI ANALIZE TEHNICE

  1. Noi elemente în clarificarea cerinţelor calitative pentru oţeluri utilizate la armarea betonului - Nr. 037 din 03.02.2012
  2. Benchmarking-ul în politica de costuri a unor produse tipice siderurgiei - Nr. 053 din 16.02.2012
  3. Benchmark cost caracteristic unor produse siderurgice din anii 2010 și 2011 - Nr. 084 din 14.03.2012
  4. Benchmarking in politica de costuri a siderurgie in anul 2012 - Nr. 0380 din 05.12.2012
Flag Counter